ضوابط فنی واردات خودروی میتسوبیشی هیبریدی M1

94/210/19809 مورخ 1394/04/02   دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 60/68976 به تاریخ 1394/03/18 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری Mitsubishi به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت سایر مقررات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

شماره 68976/60 تاریخ 1394/03/18
جناب آقای حسینی
مدیرکل مجترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام

با احترام، به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آرین موتور پایا نماینده رسمی MITSUBISHI کشور ژاپن در ایران، ارسال می گردد. لذا مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ( موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722ه مورخ 90/12/15 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نام خودرو-گروه خودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
MITSUBISHI MITSUBISHI
MOTOR COTPORATION
سواری هیبریدی
M1
OUTLANDER PHEV MITSUBISHI
4B11
1998CC

امیر حسین قناتی
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه