ممنوعیت واردات مسافری گوشی تلفن همراه از عراق

شماره 1401/830369
تاریخ 1401/06/12

به پیوست تصویر نامه شماره ص/01/201974 مورخ 1401/06/08 معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری ارسال می گردد.
بر اساس نامه فوق الاشاره و مصوبات کارگروه رجیستری وزارت سمت و نامه معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، مقرر گردیده است :
ممنوعیت موقت ثبت تلفن گوشی همراه مسافری ورودی از کشور عراق در بازه زمانی 10 الی 31 شهریورماه سال جاری اعمال گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی مناسب از طرق مختلف از جمله نصب بنر و … در مبادی ورودی و خروجی از ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی در سامانه های مربوطه در بازه زمانی اعلام شده از کشور مزبور خودداری نمایند.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات