هانگار

هانگار ( به انگلیسی Hangar) به سازه فلزی می گویند که چهارچوب سازه معمولا از آهن ساخته می شود و برای پوشاندن سقف و یا کناره های آن از پانل استفاده می شود. تفاوت هانگار با سوله در این است که سوله دیواره هایی بتنی آجری یا بتونی دارد در صورتی که برای هانگار از پانل استفاده می شود.

نقشه ساخت یک هانگار
نقشه ساخت یک هانگار

البته هانگارهایی با سازه های چوبی نیز قدیمها استفاده می شد اما امروزه تقریبا تمام هانگار از فلز شاخته می شوند.

سازه فلزی هانگار در اصل مربوط به آشیانه هواپیما می باشد. یعنی کلمه هانگار در انگلیسی به آشیانه هواپیما گفته می شود اما در ایران هانگار تعریف دیگری در تجارت دارد و به انبارهایی سرپوشیده که بغل های آن باز باشد هانگار گفته می شود.

هانگار نگهدای هواپیما
هانگار نگهدای هواپیما

هانگارها در گمرک معمولا برای کالاهایی استفاده می شود که بارش باران و برف و یا تابش مستقیم به آن باعث ایجاد صدمه به آن شود.
علاوه بر آن تخلیه و بارگیری کالا در انبارهایی که فاقد دیوار جانبی می باشند راحتتر است و هزینه ساخت این نوع از انبارها نیز کمتر می باشد.
hangar
تعداد هانگارها در گمرکات زمینی نسبت به گمرکات بندری بیشتر است و بنادر ترجیح می دهند از سوله استفاده کنند.