پذیرش و انجام گشایش فرآورده های مکمل تغذیه ای از طریق سامانه ثبت کالاهای سلامت

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای فوری:
موضوع: پذیرش و انجام گشایش فرآورده های مکمل تغذیه ای از طریق سامانه ثبت کالاهای سلامت شماره: ۱۳۶۳۶۳/۶۶۵ تاریخ: ۲۵/۰۹/۱۳۹۴
سلام علیکم؛
با احترام، پیرو نامه شماره ۱۲۶۴۹۹/۶۶۵ مورخ ۴/۹/۹۴ با توجه به آنکه از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ پذیرش و انجام گشایش فرآورده های مکمل تغذیه ای از طریق سامانه ثبت کالاهای سلامت به صورت برخط انجام خواهد شد، دستور فرمایید حداکثر تا تاریخ ۷/۱۰/۹۴ جدول اکسل اطلاعات شرکت های خارجی که در گواهی ثبت/ مجوز واردات بالک آن شرکت درج شده است را از طریق اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران و یا پست الکترونیک nts@fda.gov.ir به این اداره کل ارسال نمایند.
دکتر امیر حسین جمشیدی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل