چگونگی انجام فرآیند رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی

بخشنامه 138 گمرک در سال 1401
1401/657467
تاریخ 1401/05/12

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

باعنایت به مفاد مصوبه کمیته فنی رجستری مورخ 1401/4/14 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر الزامات اصلاح فرایند ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری وهمچنین تسهیل در انجام تشریفات رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی ،در
خصوص چگونگی انجام فرآیند رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی، شیوه نامه اخیر ابلاغ و مقرر میگردد تا گمرکات
اجرایی عینا مطابق مفاد بندذیل اقدامات قانونی لازم را مبذول نمایند:

کلیه همکاران محترم گمرکات اجرایی ( مرتبط با حوزه مسافری ) می بایست به جای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافرین ورودی در فایل اکسل ، در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به آدرس های EPL.IRICA.GOV.IR  و یا EPL.IRICA.IR در لحظه ورود اقدام به ثبت اولیه اطلاعات کد ملی مسافر و شناسه IMEI دستگاه تلفن همراه مسافر در مبادی ورودی نمایند .

ذکر این نکته ضروری است کلیه کاربران با همان دسترسی قبلی در سامانه پنجره واحد از منوی ثبت رجستری ، امکان ثبت شناسه IMEI دستگاه تلفن همراه و کد ملی مسافر که در لحظه ورود اظهار شده وتوسط کاربران گمرکات اجرایی ثبت شده است می بایست با شناسه دستگاه وکد ملی اعلام شده توسط شخص مسافر در هنگام پرداخت یکسان بوده و مطابقت داشته باشد ودر صورت مغایرت اطلاعات ، خطا اعلام شده و امکان ادامه رویه و پرداخت عوارض وجود نخواهد داشت .

شایان ذکر است با توجه مفاد صورتجلسات تنظیمی ، بمنظور تغییر در رویه ثبت اولیه ، رعایت موارد فوق الذکر الزامی وعلاوه بر انجام تغییرات سیستمی وفق مصوبه ، انجام کنترل های لازم توسط کارشناسان مربوطه نیز میبایست وفق قوانین ومقررات کما فی السابق انجام پذیرد .

حسب تاکیدات دستگاههای محترم نظارتی ، تدابیر لازم جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت (کنترل دقیق نحوه ثبت اطلاعات تلفن همراه) بعمل آورده با هماهنگی دستگاههای همجوار مستقر در مبادی ورودی نسبت به اجرای موارد فوق الاشاره و نصب بنر و … اطلاع رسانی مناسب در سالن های مسافری و دررویت مسافرین ورودی اقدام گردد. ضمنا مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بالاترین مقام اجرایی گمرک مربوطه می باشد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات