یکسان بودن خودروهای سواری ZOTYE و S300

تاریخ: ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
شماره بخشنامه: ۱۸۱۳۶۵/۹۳/۱۷۴۷۰۶/۷۹/۷۳/۴۱۹
بخشنامه گمرک ایران در خصوص یکسان بودن خودروهای سواری ZOTYE و S300

باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره ۵۱۶۰۳/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۸/۹/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره ۱۹۳۶۴۲/۶۰ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه مبنی بر یکسان بودن خودروهای سواری ZOTYE و S300 به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.ضمناً اقدام برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.

فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

*متن نامه شماره ۱۹۳۶۴۲/۶۰ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:

جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-احتراماً به پیوست نامه شماره ۲۷۶۶۲۸ مورخ ۱۱/۹/۹۳ گروه خودرو سازی سایپا دارای شناسه صنعتی شماره ۰۶۲۲۹/۱۰/۱۱۷ و نامه شماره ۲۶۷۸/۲۱۵ مورخ ۰۴/۰۹/۹۳ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران ارسال و به استحضار می رساند بر اساس بررسی های انجام گرفته خودروهای سواری ZOTYE مدل Z300(1.5 MTM) و Z300(1.6 ATM) به ترتیب با خودروهای S300(1.5 MTM) و S300(1.6 ATM) از جهت کلیه مشخصات، یکسان می باشند که تنها نام آنها تغییر یافته است.لذا مراتب جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه