حیوانات زنده از نوع خوک

شماره نعرفهنوع ————————— کالامجموع
حقوق گمرکی
و سود بازرگانی
Total
Customs
Duty
and
Commercial
benefit
مالیات بر
ارزش افزوده
VAT
توضیحاتکد کشور
دارنده تعرفه
ترجیحی
Preferential
Tariff
DescriptionHS code
0103حیوانات زنده از نوع خوکواردات ممنوعLive swine.
01031000 – مولد نژاد خالص44– Pure-bred breeding animals
– سایر– Other:
01039100– – به وزن کمتر از 50 کیلوگرم44– Weighing less than 50 kg
01039200– – به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر44– Weighing 50 kg or more

خوک Pig

یک خوک همراه یک خوکچه

خوک پستانداری از خانوادهٔ گرازسانان (Suidae) و راستهٔ جفت‌سمان است. خوک‌ها شامل خوک های اهلی می شوند، که جد آن ها گراز وحشی و بسیاری از دیگر بستگان وحشی می باشد. خوک ها حیواناتی همه چیزخوار، به شدت اجتماعی و باهوش هستند.
یک خوک معمولی دارای یک سر بزرگ با پوزه دراز است که با استخوان های ویژه پیش‌دماغی و یک دیسک غضروفی در نوک تقویت شده است. پوزه برای جستجوی خاک به منظور یافتن غذا مورد استفاده قرار می گیرد و عضو بسیار حساسی است. در هر پا چهار انگشت سم دار وجود دارد. بیشتر وزن حیوان روی دو انگشت بزرگتر میانی تحمل می شود؛ اما دو انگشت بیرونی نیز در زمین های نرم مورد استفاده قرار می گیرند. فرمول دندان خوک های بالغ ۳،۴،۱،۳ در هر فک است، که در مجموع ۴۴ دندان می دهد. دندان های عقب برای خرد کردن سازگاری یافته اند.در نرها دندان ها به شکل عاج بوده و به طور مداوم رشد می کنند و در اثر اصطکاک با زمین دائماً تیز می شوند.
در اسلام و یهودیت، گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده است. خوک مدفوع خوار بوده و انواع بیماریها را به انسان منتقل می کند.