عدم امکان خروج کالای صادراتی از مرزهای خروجی سرو و رازی

108701/197
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره 5419/0/2/94/ص/133 مورخ 10/6/94 حوزه نظارت گمرکات آذربایجان غربی مبنی یر مشکلات امنیتی موجود در شرق ترکیه ، و تعطیلی گمرکات مرزی مقابل سرو و رازی از سوی کشور یاد شده ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند به منظور جلوگیری از ایستایی کالاهای صادراتی و ازدحام کامیونهای حامل کالاهای صادراتی ضمن اطلاع رسانی به صادر کنندگان از ارسال کالا به گمرکات خروجی یاد شده به عنوان مرز خروجی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایند.