استاندارد سازی محصولات پارس پترولیوم مهتاش تولید کیمیا گلشن آذر تجارت جلفا

110599/199

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده 154 واحد تولیدی .

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه های شماره 2742/94/ص مورخ 27/5/94 و 2891/94/ص مورخ 8/6/94 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست 154 شرکت که محصولات تولیدی آنها تا کنون استاندارد سازی شده است، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول موضوع نامه های صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد ، بخشنامه های معتبر صادره و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند. لازم بذکر می باشد فهرست اعلامی محصولات استاندارد سازی شده موضوع ردیف های 46و 75و 104 مندرج در نامه شماره2891/94/ص مورخ 8/6/94 مربوط به مابقی محصولات استاندارد سازی شده سه شرکت مزبور معرفی شده در نامه شماره 2742/94 مورخ 27/5/94 می باشد.