اعلام ارزش گمرکی کامیون مارک FAW سال 2014

100251/8648/204/24/234
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش کامیون مارک FAWسال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون FAW مدل CA3250 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

CHASIS) FOB(RMB)) MODEL DESCRIPTION
341000 TRUCK FAWJ6 CA3250
(6×4) WITHOUT HYDRAULIC
SYSTEM AND DUMP420HP