تخلف واردکنندگان در استفاده از ارز مبادله ای که مغایر با تعرفه های اعلامی

بسمه تعالی
33079/94/18884/113/73/31
28/02/1394
کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه 6008/210/94 مورخ 6/2/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه مواردی از تخلف واردکنندگان در استفاده از ارز مبادله ای که مغایر با تعرفه های اعلامی و ارز تخصصی به آن در طول سال گذشته باشد در آن ثبت گردیده مراتب با ذکر مشخصات دقیق کالا و واردکننده به قید فوریت به این مرکز گزارش فرمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه