خارج شدن لاستیک از فهرست تعرفه های تایید خودکار ثبت سفارش

94/210/41827 ———- تاریخ 94/07/04
سازمان صنعت معدن و تجارت استانها
به اطلاع می رساند کلیه شماره ردیف تعرفه های 4011، 4012 و 4013 از فصل 40 موضوع ( انواع لاستیک) از فهرست تعرفه های خودکار خارج و ثبت سفارش آنها توسط کارشناسان استان و با رعایت بخشنامه های ابلاغی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه صورت گیرد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران