اخذ اصل گواهی صادراتی عرضه شده در بورس

194894/336

ناظرین / مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 372 مورخ 28/8/93 موضوع محصولات عرضه شده در بورس (کالا و انرژی ) با عنایت به نامه های شماره 2871/94/ص مورخ 7/6/94و 4000/94/ص مورخ 3/9/94 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید میگردد گمرکات اجرایی در زمان اظهار محموله های علاوه بر اخذ اصل گواهی صادراتی عرضه شده در بورس (کالا و انرژی ) محموله خریداری شده ، نسبت به اخذ اصل اسنادمنشا تامین مواد اولیه معتبر ( مرتبط با گواهی های مذکور ) مورد استفاده در محصول نهایی خریداری شده از بورس که از پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع ( موضوع بخشنامه های ردیف 188 مورخ 26/4/92 و ردیف 569 مورخ 24/12/92) نیز اقدام نموده و پس از مستهلک نمودن آن ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری نمایند.