اصلاح گمرکات تخصصی جهت صادرات و واردات کالاها

190743/332

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 75480/94/124مورخ 24/4/ 94 معاون محترم فنی و امور گمرکی در خصوص اعلام اسامی گمرکات تخصصی جهت صادرات و واردات کالاها ، بدین وسیله اعلام می دارد : در خصوص بند یک جدول ذیل ردیف6 بخشنامه فوق الذکر موضوع گمرکات مجاز به صادرات فرآورده ها ومشتقات مایع نفت وگاز در خصوص گمرکات سهلان و رازی بشرح ذیل اصلاح می گردد:
گمرک رازی(برای خروج قطار به ترکیه)– گمرک سهلان صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی . مقتضی است مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.