واردات درب و کابینت یخچال و دیگ لباسشویی جزء گروه کالایی 10 شد.

تاریخ 16/9/1394
شماره بخشنامه 57067/210/94
سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها:
سلام علیکم – به اطلاع می رساند، شماره ردیف تعرفه های جدول ذیل از گروه ۷ به گروه ۱۰ انتقال یافته و مشمول ارز متقاضی می گردد تا بدینوسیله با محاسبه سود بازرگانی معادل دو برابر قابل ثبت سفارش و ورود باشد.ضمناً تعرفه های مذکور از تاریخ ۹/۸/۹۴ در سامانه ثبتارش مورد عمل قرار گرفته است.
تعرفه های ذیل به گروه ۱۰ انتقال و مشمول ارز متقاضی می گردند.

ردیف شماره تعرفه شرح کالا توضیحات
1 84189920 انواع درب یخچال، یخچال فریزر و ساید بای ساید
2 84189930 انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر و ساید بای ساید
3 84509010 دیگ و منبع مخصوص ماشین های لباسشویی اتوماتیک

57067