ضوابط فنی واردات خودرو سواری ولوو M1

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۷۹۰۳۷ ﻣﻮرخ ۱۸/۸/۹۴ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودروی سواری با نشان تجاری VOLVO به شرح مشخصات مندرج در جدول فوق الذکر و بر اساس گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی به شماره ۲۲۲۰۰۰۶۰۷۸۸۴ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
تقی محمدیان – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

جناب آقای محمدیان – مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سالم علیکم – با احترام به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت افرا موتور نماینده رسمی برند VOLVO کشور سوئد در ایران ارسال می گردد. با توجه به صورت جلسه مورخ 94/8/12 کمیته فنی ضوابط خودرو ، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصالحیه شماره 247297/ت47722ه ـ مورخ 90/12/15 هیأت وزیران) اعلام می گردد :

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو – گروه خودرو مدل خودرو – نوع گیربکس نوع مدل موتور – حجم موتور
VOLVO VOLVO M1 س XC90 (Stationwagon) (AT) T6AWD (1999CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 1617 مورخ 94/3/26
مجوز سازمان استاندارد شماره 53847 مورخ 94/8/17
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000607884مورخ 94/4/29 تا 98/11/28 معتبر است.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه