شرایط قرنطینه ای واردات سبوس گندم

واردات سبوس گندم منوط به رعایت شرایط قرنطینه ­ای جدید که به پیوست است و نیز بازدید و بررسی­های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می­باشد.
602-730
دانلود شرایط قرنطینه ای