کاهش هزینه های تجارت خارجی واعطای اختیارات بیشتر به گمرکات اجرائی

بسمه تعالی

6034/94/73/5
22/01/1394

کلیه گمرکات اجرائی کشور

باسلام و احترام

با عنایت به منویات ریاست محترم کل مبنی بر کاهش هزینه های تجارت خارجی واعطای اختیارات بیشتر به گمرکات اجرائی ، وبا توجه به اینکه بعضا الزام ترخیص کالا در گمرکات اختصاصی باعث افزایش هزینه های ترخیص کالا می گردد لزوم بازنگری ترخیص کالاهای مشمول گمرکات تخصصی ( صادرات وواردات ) ، به استثنای کالاهای هدف در این زمینه شامل: پیش سازهای مواد مخدر وروانگردانها ، تجهیزات پزشکی ، سیگار ومواد دخانی ، طلا ومصنوعات آن ، مشتقات نفتی که نیازمند نظارت ودقت بیشتری در انجام تشریفات امورگمرکی آنها می باشد ضروری بنظر می رسد . در این راستا لازم است با توجه به امکانات وظرفیت های موجود ، خصوصا نیروی انسانی مجرب ، تجهیزات تخلیه بارگیری ، انبار و سایر موارد زیربنائی، بدقت مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که در آن گمرک امکان و ظرفیت ارائه خدمات گمرکی در رویه های صادرات و واردات (کالاهایی که دارای گمرکات اختصاصی می باشد) دارا می باشد را پس از بررسی و جمع بندی در اسرع وقت به این معاونت اعلام نمایند.

محمد رضا نادری
معاونت امور فنی وگمرکی