ممنوعیت واردات دام و طیور از منطقه اروپا به ویژه انگلستان ، هلند، آلمان

بسمه تعالی

27021/94/181740/113/73/17
20/02/1394

کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه 53578/210/93 مورخ 1/10/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه 68154/10/93 مورخ 18/9/93 سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت واردات دام و طیور از منطقه اروپا به ویژه انگلستان ، هلند، آلمان به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.
علی معقولی
معاون مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه