استاندارد سازی محصولات شرکتهای پترو آموت پویا، صدر شیمی گستران،اکسیرسازان اطلس و گوهر صفا

86900

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: مجوز مجدد استفاده از تسهیلات ماده 18 دستورالعمل ستاد جهت شرکت اکسیرسازان اطلس.

باسلام و احترام
ضمن لغو مفاد بخشنامه ردیف 429 سال93 در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی شرکت اکسیرسازان اطلس بپیوست تصویر نامه شماره 2430/94/ص مورخ 03/05/94 و 4344/93/ص مورخ 24/10/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام می دارد :شرکت موصوف مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 2 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد صرفا جهت محصولات استاندارد سازی شده خود مندرج در پروانه بهره برداری تا تاریخ 24/10/94 می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرفته ودر صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.

86900