کتاب تعرفه گمرکی سال 94 – قانون مقررات صادرات و واردات

کتاب قانون مقررات صادرات و واردات کتابی است که شامل تعرفه های گمرکی، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن همچنین پیوستهای مرتبط با تجارت خارجی را در برمی گیرد که تعرفه های هر سال بعد از تصویب توسط هیات وزیران منشر می شود. ما این کتاب را به صورت PDF در اختیار شما قرار داده ایم که می توانید با کلیک بر روی آیکونهای پی دی اف آنرا دانلود کنید یا با کلیک بر روی هر فصل به صفحه تعرفه های آن فصل منتقل شوید. در نظر داشته باشید که فصول در حال بروزرسانی می باشند و تنها قسمت اول تکمیل و بر اساس سال 94 می باشد.

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

ردیف شرح قسمت یا فصل  

قسمت 1: حیوانات زنده، محصولات حیوانی

 pdfdownload
فصل 1 حیوانات زنده  pdfdownload
فصل 2 گوشت و احشاء خوراکی  pdfdownload
فصل 3 ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات  pdfdownload
فصل 4 شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد  pdfdownload
فصل 5 سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده  pdfdownload

قسمت 2 : محصولات نباتی

pdfdownload
فصل 6 نباتات زنده و محصولات گلکاری  pdfdownload
فصل 7 سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی  pdfdownload
فصل 8 میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند  pdfdownload
فصل 9 قهوه، چای، ماته و ادویه  pdfdownload
فصل 10 غلاف   pdfdownload
فصل 11 محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم  pdfdownload
فصل 12 دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله  pdfdownload
فصل 13 انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی  pdfdownload
فصل 14 مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد  pdfdownload

قسمت 3: چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ; فرآورده های حاصل از تفکیک آنها ; چربی های خوراکی آماده ; موم های حیوانی یا نباتی

pdfdownload
فصل 15 چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی  pdfdownload

قسمت 4: محصولات صنایع غذایی ; نوشابه ها ; آبگون های الکلی و سرکه ها ; توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

pdfdownload
فصل 16 فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات  pdfdownload
فصل 17 قند و شکر و شیرینی  pdfdownload
فصل 18 کاکائو و فرآورده های آن  pdfdownload
فصل 19 فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نا نهای شیرینی  pdfdownload
فصل 20 فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات  pdfdownload
فصل 21 فرآورده های خوراکی گوناگون  pdfdownload
فصل 22 نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه  pdfdownload
فصل 23 آخال و تفاله صنایع خوراک سازی؛ خوراکی های آماده برای حیوانات  pdfdownload
فصل 24 توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده  pdfdownload

قسمت پنجم: محصولات معدنی

pdfdownload
فصل 25 نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان  pdfdownload
فصل 26 سنگ فلز، جوش و خاکستر  pdfdownload
فصل 27 سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی  pdfdownload

قسمت 6: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

pdfdownload
فصل 28 محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها  pdfdownload
فصل 29 محصولات شیمیایی آلی  pdfdownload
فصل 30 محصولات دارویی  pdfdownload
فصل 31 کودها  pdfdownload
فصل 32 عصاره‌های دباغی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مواد رنگ‌ کننده (Colouring)؛ رنگها و ورنی ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها  pdfdownload
فصل 33 روغن‌های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده‌های آرایشی  pdfdownload
فصل 34 صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روا نکننده، مو مهای مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری و ترکیبات دندانسازی براساس گچ  pdfdownload
فصل 35 مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیمها  pdfdownload
فصل 36 باروت و مواد منفجره؛ اشیاء ف ن آتش بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال  pdfdownload
فصل 37 محصولات عکاسی و سینماتوگرافی  pdfdownload
فصل 38 محصولات گوناگون صنایع شیمیایی  pdfdownload

قسمت 7: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

pdfdownload
فصل 39 مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد  pdfdownload
فصل 40 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو  pdfdownload

قسمت 8: پوست خام ، چرم ، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد; اشیاء زین و برگ سازی ; لوازم سفر، کیف دستی و محفظه های همانند ; اشیا ساخته شده از روده (باستثنای اشیاء ساخته شده از احشاء کرم ابریشم)

pdfdownload
فصل 41 پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم  pdfdownload
قصل 42 اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازی؛ لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند؛ اشیاء ساخته شده از روده  pdfdownload
فصل 43 پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها  pdfdownload

قسمت نهم: چوب و اشیاء چوبی ; زغال چوب ; چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای ; مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی

pdfdownload
فصل 44 چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب  pdfdownload
فصل 45 چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه  pdfdownload
فصل 46 مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی  pdfdownload

قسمت 10: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی ; کاغذ یا مقوا برای بازیافت ( آخال و ضایعات ) ؛ کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها

pdfdownload
فصل 47 خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)  pdfdownload
فصل 48 کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا  pdfdownload
فصل 49 کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها  pdfdownload

قسمت 11: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

pdfdownload
فصل 50 ابریشم  pdfdownload
فصل 51 پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم  pdfdownload
فصل 52 پنبه  pdfdownload
فصل 53 سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه های تار و پودباف از نخ کاغذی  pdfdownload
فصل 54 رشته های مصنوعی (Man-Made Filaments) نوار ( Strip ) و غیره از مواد نسجی مصنوعی  pdfdownload
فصل 55 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-Made Staple)  pdfdownload
فصل 56 اوات، نمد و پارچه های نبافته؛ نخ های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آنها  pdfdownload
فصل 57 فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی  pdfdownload
فصل 58 پارچه های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه های نسجی منگوله بافت ( Tufted ) دانتل ها ( Lace ) مصنوعات دیوار کوبی ( Tapestries) مصنوعات علاقه بندی Trimmings مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی ( Embroidery)  pdfdownload
فصل 59 پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی  pdfdownload
فصل 60 پارچه های کشباف یا قلاب باف pdfdownload
فصل 61 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف  pdfdownload
فصل 62 لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب باف  pdfdownload
فصل 63 سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه ها؛ لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره های نسجی  pdfdownload

قسمت 12: کفش کلاه ، چتر پافتابی ، عصا ، عصای صندلی شو ، شلاق و تازیانه ، تعلیمی و اجزاء آنها ; پر آماده و اشیاء ساخته شده از پر ; گلهای مصنوعی ; اشیاء از موی انسان

pdfdownload 
فصل 64 کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء  pdfdownload
فصل 65 کلاه و اجزاء کلاه  pdfdownload
فصل 66 چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق، تازیانه و اجزاء آنها  pdfdownload
فصل 67 پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پر یا از پر نرم؛ گلهای مصنوعی؛ اشیاء ساخته شده از موی انسان  pdfdownload

قسمت 13: مصنوعات از سنگ ، گچ ، سیمان ،پنبه نسوز ، میکا یا از مواد همانند ; محصولات سرامیک ؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

pdfdownload
فصل 68 مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ( Asbestos) میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه  pdfdownload
فصل 69 محصولات سرامیکی  pdfdownload
فصل 70 شیشه و مصنوعات شیشه ای  pdfdownload

قسمت 14: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها ; فلزات گرانبها ، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها ، و اشیاء ساخته شده از این مواد ;زیور آلات بدلی (فانتزی) ; سکه

pdfdownload
فصل 71 مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ زیورآلات بدلی، سکه  pdfdownload

قسمت 15 : فلزات معمولی و مصنوعات آنها

pdfdownload
فصل 72 چدن، آهن و فولاد  pdfdownload
فصل 73 مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد  pdfdownload
فصل 74 مس و مصنوعات از مس  pdfdownload
فصل 75 نیکل و مصنوعات از نیکل  pdfdownload
فصل 76 آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  pdfdownload
فصل 77 (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ شده در نظر گرفته شده است)  pdfdownload
فصل 78 سرب و مصنوعات از سرب  pdfdownload
فصل 79 روی و مصنوعات از روی  pdfdownload
فصل 80 قلع و مصنوعات از قلع  pdfdownload
فصل 81 سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد  pdfdownload
فصل 82 ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی  pdfdownload
فصل 83 مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی  pdfdownload

قسمت 16: ماشین آلات و وسایل مکانیکی ; ادوات برقی ; اجزاء و قطعات آنها ; دستگاه های ضبط و پخش صوت ، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون ، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه ها

pdfdownload 
فصل 84 رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها  pdfdownload
فصل 85 ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی  pdfdownload

قسمت 17: وسایل نقلیه زمینی ، هوایی ، آببی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

pdfdownload 
فصل 86 لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا تراموای و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع  pdfdownload
فصل 87 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها  pdfdownload
فصل 88 وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها  pdfdownload
فصل 89 کشتی ها، قایق ها و شناورها  pdfdownload

قسمت 18 : آلات و دستگاههای اپتیک ، عکاسی ، سینما توگرافی ، سنجش ، کنترل ، دقت سنجی ، آلات و دستگاه های طبی – جراحی اشیاء صنعت ساعت سازی ; آلات موسیقی ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

pdfdownload
فصل 90 آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی؛ آلات و دستگاه های طبی جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها  pdfdownload
فصل 91 اشیاء صنعت ساعت سازی  pdfdownload
فصل 92 آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات  pdfdownload

قسمت 19 : اسلحه و مهمات ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

pdfdownload 
فصل 93 اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها  pdfdownload

قسمت 20: کالاها و مصنوعات گوناگون

pdfdownload 
فصل 94 مبل ؛ مبل های طبی جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های د یگر نباشند؛ چراغ های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند؛ ساختمان های پیش ساخته  pdfdownload
فصل 95 بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها  pdfdownload
فصل 96 مصنوعات گوناگون  pdfdownload

قسمت 21 : اشیاء هنری ، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

pdfdownload
فصل 97 اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه  pdfdownload
فصل 98 قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات  pdfdownload
فهرست تعرفه های ایجادی در سال 1394  pdfdownload
فهرست تعرفه های حذفی در سال 1394 pdfdownload
ضمائم 1- مواد شیمیایی بکار رفته در ساخت سلاح های شیمیایی  2- مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون 3- مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کدسیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین الملل 4- مواد شیمیایی آیین نامه کار اعلام رضایت قبلی ( کنوانسیوم روتردام) 5- مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای واردات 6– فهرست مواد و داروهای تحت کنترل تحت مراقبت هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) pdfdownload
ضمائم 1– فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با ایران 2– کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس کدینگ (HS) pdfdownload