ثبت سفارش وترخیص تعرفه های مربوط به تجهیزات ارتباطی منوط به ارائه فعالیت رسمی از مرکز امور اصناف و بازرگانان

94/210/40743 – تاریخ 94/06/30 دانلود بخشنامه

سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها
سلام علیکم

ضمن ارسال سه برگ لیست تجهیزات ارتباطی ( مخابراتی، رادیویی، پستی و فناوری اطلاعات) و تعرفه مرتبط به اطلاع می رساند، ثبت سفارش و ترخیص شماره ردیف تعرفه های مذکور از تاریخ این ابلاغیه منوط به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی های رسمی از مرکز امور اصناف و بازرگانان خواهد بود.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران