مجاز شدن واردات کابین مستعمل کامیون ولوو

94/210/39750 —– 1394/06/25 دانلود بخشنامه

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران

با سلام

پیرو نامه شماره 94/210/32547 مورخ 1394/05/28 و حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394/06/22 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند 3 ماده 42 آیین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، واردات کابین کامیون مستعمل فقط با نشان تجاری ولوو تحت ردیف 87079030 با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.

خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایید. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازاچه های مرزی مقدور نمی باشد. ضمنا ورودی کالای مستعمل صرفا بار ارز متقاضی امکان پذیر می باشد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران