رعایت دستور العمل تکمیلی واردات خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی

94/210/41173 ———— تاریخ 1394/07/01  دانلود بخشنامه
چناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران

با سلام

پیرو نامه شماره 93/210/68619 مورخ 93/12/10 موضوع دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/138063 مورخ 94/06/22 وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر الزامی بودن به رعایت مفاد دستورالعمل تکمیلی فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

شماره 60/138063 مورخ 94/06/22

چناب آقای افخمی راد؛ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی نیا, معاون محترم امور صنایع
جناب آقای نوابی، معاون محترم وزیر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

موضوع : تکمیل دستورالعمل واردات خودروهای سواری

با سلام
پیرو ابلاغیه شماره 60/248832 مورخ 93/11/30 در خصوص دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی موارد ذیل در راستای تکمیل دستوراعمل یاد شده به منظور لحاظ و و اعمال نظارت ابلاغ می گردد.

1- ماده ذیل به عنوان بند 4 دستورالعمل اضافه گردد:
” ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده پس از ابلاغ این دستورالعمل از گمرک جمهوری اسلامی ایران منوط به ارائه گواهی انطباق کالا ( Certificate of conformity COC ( به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2- موارد ذیل به جزء 6 بند ب و جزء 1 بند د به ترتیب اضافه و تکمیل گردد:
جزء 6 بند ب :
در راستای اجرای این توافقنامه نماینده رسمی مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی مازاد بر 3 درصد ارزش سیف CIF نمی باشد و نماینده رسمی متعهد است در قبال وجه اشاره شده نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.

تبصره 1 : مطالبه و دریافت هرگونه وجه مازاد توسط نماینده رسمی مطابق ماده فوق موجب برخورد قانونی وفق جزء 1 بند د خواهد گردید.

جزء 1 بند د : مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف بین طرفین بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد.
سازمان مذکور در راستای اجرای هریک از تعهدات طرفین و رسیدگی به موارد مورد اختلاف مکلف می باشد نسبت به برخورد قانونی وفق مواد قانون تعزیرات حکومتی و عندالزوم درخواست تعلیق و ابطال گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از طریق اعلام به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی اقدام نماید.

3- ماده ذیل در دستور العمل مربوط به جزء 3 بند د اضافه گردد.

” انجمن واردکنندگان خودرو ( شماره شناسه ملی 1400452906) مکلف به پذیرش و پیگیری درخواست متقاضیان واردات خودرو ( غیرنماینده) مطابق فرم پیوست و نظارت بر عملکرد نمایندگان رسمی در اجرای دستورالعمل فوق و شرایط ابلاغی می باشد.

محمد رضا تعمت زاده

فرم پیوست جزء 3 بند د سایر موارد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی

1- مدارک مورد نیاز برای واردکننده غیرنماینده که متقاضی عقد توافقنامه با شرکتهای دارای نمایندگی رسمی یا عاملیت فروش می باشد :
1-1- کارت بازرگانی معتبر به نام شخص حقیقی و برای اشخاص حقوقی به نام مدیرعامل
1-2- کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
1-3- درج موضوع واردات خودرو به عنوان رشته فعالیت متقاضی واردات بایستی در کارت بازرگانی قید گردیده باشد.
1-4- ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده در هر دوره

2- فرآیند قرارداد و زمانبندی همکاری فی مابین وارد کننده غیرنماینده و نماینده رسمی به شرح زیر خواهد بود.

2-1- واردکننده غیرنماینده به صورت مکتوب تقاضای خود شامل برند، مدل و تعداد مورد نیاز را به دبیرخانه انجمن واردکنندگان خودرو تحویل و نسبت به اخذ رسید اقدام خواهد نمود.
2-2 – انجمن حداکثر ظرف یک روز کاری، مدارک متقاضی را بررسی و در صورت تکمیل موارد فوق با نامه رسمی نسبت به ارسال آن به نماینده رسمی مربوطه اقدام خواهد نمود.
2-3- نماینده رسمی موظف است حداکثر ظرف 6 روز کاری نسبت به بررسی تقاضا و انعقاد تفاهم نامه اقدام و به همراه رونوشتی به انجمن ، نتجه را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

تبصره : در صورت رد هرگونه تقاضا پاسخ نمایندگی می بایستی حاوی دلایل روشن و مستند به موارد مذکور در توافقنامه باشد.

3- انجمن واردکنندگان خودرو موظف می باشد موارد اختلافی را به منظور رسیدگی مطابق با جزء 1 بند د توافقنامه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس نماید.
4- آمار تعداد درخواستهای واردات به تفکیک نتایج حاصله به صورت ماهانه توسط انجمن واردکنندگان خودرو تهیه و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد.
5 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فهرست واحدهای متخلف موضوع این دستورالعمل را اعم از نمایندگان رسمی و واردکنندگان غیرنماینده جهت لحاظ نمودن در بررسی شرایط احراز در واردات خودرو به انجمن واردکنندگان خودرو اعلام می نماید.

 41173_004