مقررات واردات مواد مخرب لایه اوزن برای سال 2016 میلادی به همراه فرم کارتکس

94/210/63969 تاریخ 94/10.19 دانلود بخشنامه

احتراما به استحضار می رساند با عنایت به اعلام سهمیه واردات مواد مخرب لایه اوزن برای سال 2016 میلادی موضع نامه شماره 1241/94/الف-د مورخ 07/10/94 سازمان حافظت محیط زیست ( تصویر پیوست) و لزوم رعایت سقف واردات اقلام مذکور تحت شماره ردیف تعرفه های 29037100 ، 29037200، 29037400، 29037500 و 29037900
ضروری است متقاضیان ثبت سفارش کالای فوق الاشاره را به همراه درخواست کتبی و تکمیل فرم کارتکس ( پیوست ) جهت بررسی و تایید ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت ایران ( دفتر مقررات صادرات و واردات) راهنمایی فرمایند.

تقی محمدیان
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

نامه سازمان حفاظت محیط زیست :

احتراما با توجه به تعهدات کشور در قبال پروتکل مونترال مبنی بر کاهش تدریجی و حذف مصرف مواد مخرب لایه اوزن بر اساس برنامه بندی مصوب این پروتکل ، بدینوسیله به اطلاع می رساند سهمیه واردات ( حداکثر میزان مجاز واردات) هیدرو کلرو فلورو کربنها hcfcs ضمیمه پ گروه یک مواد مخرب لایه اوزون مندرج در ضمیمه شماره 2 کتاب مقررات صادرات و واردات در سال 2016 میلادی ( از 11 دی ماه سال 94 لغایت 10 دی ماه سال 95) بر اساس میزان مصرف و واردات کشور و برنامه زمانبندی حذف این مواد 3957 تن معین گردید.
از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به کنترل و منظور نمودن سهمیه پیشنهادی از ابتدای سال جاری میلادی اقدامات لازم مبذول گردد.
لازم به ذکر است با توجه به ارائه آمارها به دبیرخانه اوزون و صندوق چند جانبه پروتکل مونترال بر اساس تقویم میلادی سهمیه پیشنهادی بر اساس میلادی در نظر گرفته و اعمال خواهد شد.
دکتر ابراهیم حاجی زاده
مدیر دفتر حفاظت لایه اوزون