آمار کالاهای صادراتی ایران به روسیه در نه ماه اول سال 94

صادرات ایران به روسیه تا آخر آذر ماه سال 94 به به رقم 118 میلیون دلار رسید که محصولات کشاورزی و سیمان اقلام عمده صادراتی ایران به روسیه می باشند.
در محصولات کشاورزی کلم، انگور خشک شده ( کشمش) ، ترشی،  و پسته به ترتیب بیشتر آمار کالاهای صادراتی کشاورزی ایران به روسیه را تشکیل داده اند. 
در بین محصولات صنعتی نیر، پره توربین، رادیاتور خودروها و پلی اتیلن بیشتر اقلام صادراتی صنعتی ایران به روسیه می باشند.

رتبه شماره تعرفه نوع کالا وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
1 07049000 کلم  قرمز و سفید ,کلم  پیچ  ,کلم  قمری …  و غیره  ,تازه  یا سرد کرده 32,800,959 10,540,965
2 25232900 سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 206,603,493 9,247,442
3 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 4,728,266 7,105,745
4 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 13,483,871 7,075,030
5 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 708,825 5,729,538
6 20029010 رب  گوجه  فرنگی 4,390,256 5,124,297
7 84119910  پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی 10,103 4,684,297
8 08105000 کیوی، تازه 8,697,261 3,706,960
9 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی  سواری ، سواری  کار،وانت  و تراکتور کشاورزی 285,995 3,664,322
10 07032000 سیر 3,202,291 3,531,396
11 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 1,776,425 3,483,368
12 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 2,315,900 3,473,871
13 39012099 سایرپلی اتیلن  باچگالی 94% یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 2,758,750 3,110,547
14 07031000 پیازوموسیر 5,841,225 2,301,404
15 08041020 خرما کبکاب تازه یاخشک کرده 2,472,148 2,118,228
16 39012029 پلی اتیلن  گرید فیلم به  صورت  غیرپودربا وزن  مخصوص  94% یا بیشتر 1,606,000 2,111,450
17 29012900 هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن ، پروپن ، بوتن وایزومرهای آن ، بوتا 1,098,650 2,024,508
18 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره  و خمیر میوه  یا با ا فزودن  قند غیرمذکوردرجای  دیگرغیر هموژنیزه 1,345,889 2,018,845
19 28257000 ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن 199,804 1,997,455
20 08061000 ا نگور تازه 1,987,804 1,799,454
21 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 201,454 1,669,493
22 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 452,434 1,492,812
23 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 121,240 1,407,640
24 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 1,037,500 1,239,622
25 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 873,605 1,155,409
26 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 761,250 1,140,368
27 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 645,200 1,122,004
28 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 768,830 1,116,879
29 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 890,607 1,055,634
30 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 1,040,474 1,037,841
31 07019000  سیب زمینی ، تازهیا سردکرده 2,598,362 1,035,670
32 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 638,000 801,546
33 08071100 هندوا نه , تازه 2,633,943 796,218
34 69089000 ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 3,170,347 686,861
35 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 810,000 661,770
36 03061700 سایر انواع میگو. 137,664 649,036
37 54076900 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر 116,996 641,151
38 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 41,303 624,253
39 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 148,889 595,573
40 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 432,015 527,077
41 08062060 ا نگوری  بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 148,900 521,150
42 35061000  محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 204,000 509,893
43 30049090  سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند 378 503,586
44 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 270,000 493,622
45 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 766,410 473,099
46 29012400 بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 145,250 450,275
47 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبریده  و ساقه  نبریده 657,350 446,998
48 39073090 سایررزین  های  ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس  وگرا نول  ) 193,600 424,946
49 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 459,800 388,374
50 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 454,715 384,892
51 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 869,537 384,306
52 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 19,700 366,450
53 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 283,250 354,142
54 70101010 ا نوا ع  پوکه  آمپول  ویال  وکارتریج  ا ز شیشه (گرید دارویی ) 35,401 338,819
55 08109010 انار تازه 308,840 300,462
56 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 101,750 289,989
57 70132800 سایر لیوانهای نوشیدن پایه دار (گیلاس )به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 207,534 260,771
58 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 130,950 251,826
59 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 26,478 247,645
60 39209990 سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای  دیگ 80,000 240,000
61 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 1,113 238,597
62 29126000 پارا فرمالدئید 360,000 233,913
63 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 42,955 214,736
64 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 20,586 211,833
65 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده 219,250 204,833
66 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 66,933 200,641
67 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 100,025 200,050
68 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 50,170 191,931
69 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 58,320 184,680
70 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 19,999 179,991
71 39011029 بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز94%بجزنوع  پودری 110,000 170,940
72 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده Bi oriented poly prolylene 60,777 156,343
73 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 4,305,040 149,599
74 07093000 بادمجان , تازه  یا سرد کرده 311,876 139,629
75 14049020 وسمه 39,230 137,305
76 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتی یا تمام  برگ های  آن  دور بریده  یا ساقه  بریده  باشد 144,386 129,947
77 70200050 سایراشیاءازشیشه های دارای ضریب انبساط خطی کمتراز 000005/0درجه کلوین درمحدوده حرارتی صفرتا300درجه بدون تزئین ،صنایع دستی 21,455 128,730
78 39205900 صفحه, ورق, …ا زسایرپلیمرهای  آکریلیک, مستحکم ومطبق  نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا 42,680 128,040
79 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی 298,730 125,385
80 08094000 آلو و گوجه , تازه 132,490 108,835
81 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 70,000 105,001
82 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 18,900 103,950
83 35069100 چسبانندهکها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
13,800 103,500
84 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 32,870 98,610
85 84145100 بادزنهای رومیزی, زمینی,دیوا ری, سقفی ,هواکشهای پنجره یاپشت بام ,توا م باموتوربرقی بقدرت حدا کثر125وا ت 32,155 96,465
86 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 3,200 89,600
87 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 547 89,549
88 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 11,424 87,964
89 19053100 بیسکویت  هایی که  به  آنها موا د شیرین  کننده  ا فزوده  ا ند 43,092 87,498
90 73211900 وسائل خورا ک پزی, خورا ک  گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 5,158 86,680
91 39031110 پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم  دربرا بر آتش 44,000 83,600
92 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 263,450 82,468
93 39031990 سایرپلی ا ستیرن  غیر قابل انبساط باشکال  ا بتدا یی غیرمذکوردرجای  دیگر 42,100 79,973
94 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 897,886 76,324
95 73218900 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 17,900 71,602
96 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 21,493 70,551
97 84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 23,200 69,600
98 87071090 بدنه  و ا تاق  را ننده  برا ی  وسایط نقلیه  شماره  8703 بغیر ا ز سوا ری 8,750 65,100
99 85365020 کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 8,013 64,104
100 17049000 شیرینی (همچنین  شکلات  سفید) ,بدون  کاکائو ,که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 27,936 60,337
101 39172900 لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی 29,730 59,465
102 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 45,000 55,516
103 84213990 سایرماشین  آلات  تصفیه  گازهابجزموا ردمذکور 16,343 52,718
104 07051100 کاهو کروی  (سالادی ) ,تازه  یا سردکرده 83,587 51,777
105 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی  سوا ری ،  سوا ری  کار ، وا نت  و ترا کتور کشاورزی 6,401 51,228
106 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 17,540 48,662
107 94019020 اجزاء وقطعات نشیمنهای وسایل  نقلیه  زمینی 8,060 47,763
108 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 139,030 46,960
109 07104000  ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 22,330 45,107
110 80414020 سایر 51,900 44,115
111 40116190 لاستیک رویی چرخ بادی نو, برای وسایل نقلیه کشاورزی به شکل ا ستخوا ن شاه ماهی بدون تولید داخل 17,110 42,702
112 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 23,640 42,476
113 40116210 لاستیک  نوباسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشینهای ساختمانی یا صنعتی دا را ی تولید داخلی دارای قطر کمتر از61سانتیمتر 17,000 42,424
114 90281000 کنتورگاز 9,276 40,730
115 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 14,800 39,960
116 29291000  ایزوسیاناتکها 20,000 37,663
117 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 9,100 36,400
118 06029090 سایر نباتات  زنده  (همچنین  ریشه  آنها) 11,984 35,952
119 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 13,200 33,000
120 82159990 —سایرمجموعه ها از اشیاء جور شده غیرمذکور برای آشپزخانه یا سرمیز 2,658 31,896
121 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 10,500 31,500
122 84775100 ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاروکش کردن لاستیک چرخ بادی یابرای قالب گیری یاشکل دادن تویی لاستیک چرخ به طریق دیگر . 8,190 31,122
123 39204990 سایرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپلیمرهای کلروروینیل غیرا سفنجی باکمتراز6%وزنی پلاستی سایزر 17,112 30,801
124 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 20,000 30,000
125 74181010  اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزنی، صنایع دستی 600 27,000
126 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد . 14,180 25,960
127 07069000  چغندر سالادی ، شنگ ، کرفس غده دار ، ترب وریشه های خوراکی همانند، تازه یا سرد کرده 79,680 25,486
128 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 59,256 24,940
129 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 28,000 23,800
130 20058000  ذرت شیرین (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 11,456 22,912
131 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 9 22,550
132 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 10,842 21,684
133 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 10,404 20,808
134 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 34,258 20,699
135 90182000 دستگاههای  ا شعه  ماورا ء بنفش  یامادون  قرمز 700 20,000
136 39221000 وا ن , دوش  و دستشوئی ا ز موا د پلاستیکی 6,420 19,260
137 54077300 از نخکهاى به رنگهاى گوناگون 54,064 18,922
138 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولی. 11,153 18,737
139 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 34,900 18,148
140 34022010  دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 20,016 18,014
141 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 9,000 17,750
142 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 134,620 17,535
143 39011069 کامپاند پلی ا تیلن  ویژه  روکش  سیم  وکابل  با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع  پودری 10,000 17,300
144 34029010  پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بستهکبندی 5 کیلوگرم 18,000 16,200
145 08081000 سیب , تازه 19,040 15,232
146 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 7,500 13,501
147 08091000 زردآلو ,تازه 12,240 13,000
148 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 3,700 12,950
149 54023300 نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس 6,248 12,496
150 84145990 سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد 4,149 12,447
151 84518000 ماشین های چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،یااغشتن نخ های نسجی,پارچه ها یااشیاء نسجی 3,000 12,000
152 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 7,500 11,700
153 68029210 رخام  ازسنگهای اهکی پولیش  دا ده  شده  شکل  دا ده  شده یا کار شده اما  کنده کاری  و حکاکی  نشده 26,835 11,556
154 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 6,020 10,836
155 40119320 لاستیک فرغون دارای تولید داخلی مشابه 8,000 10,596
156 39173200 سایر لولهکها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 4,500 9,000
157 85363090 سایردستگاههابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 1,115 8,669
158 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 1,243 8,081
159 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ,آهن یاازفولاد . 3,710 8,015
160 87083019 لنتهای ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری وسوا ری کارووا نت وترا کتورکشاورزی وقطعات مربوطه 1,424 7,120
161 83021090 ک ک ک سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,520 6,080
162 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 2,972 5,944
163 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 1,969 5,907
164 83025000 رخت آویز,کلاه آویز,پایه وا شیاءهمانندا زفلزمعمولی. 3,000 5,400
165 56079090 ریسمان ،طناب وکابل که درجای دیگر گفته نشده 2,425 4,850
166 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 1,012 4,554
167 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1,950 3,900
168 49029090 سایرروزنامه  مجله  ونشریات ا دوا ری  که  کمترا ز چهارباردر هفته  منتشرشودغیرمذکور 10,950 3,800
169 68021000  چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی 3,780 3,629
170 25301010 پرلیت 20,000 3,600
171 85352990 سایرقطع کننده های خودکارمدار برای ولتاژ 72.5  کیلو ولت وبالاتربجز سکسیونرودژنکتور 1,768 3,552
172 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 442 3,150
173 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 1,486 2,972
174 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 5,000 2,700
175 84289000 سایر ماشین آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 370 2,700
176 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 827 2,481
177 87168090 —سایر وسایل نقلیه که بدون عمل مکانیکی رانده می شوندغیرمذکور 1,200 2,156
178 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 249 1,181
179 07082000 لوبیا ,تازه  یا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,280 960
180 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 3,000 959
181 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 265 920
182 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 3,689 669
183 08101000 توت  فرنگی ,تازه 300 606
184 41039000 سایرپوستها که  درجای  دیگرمذکور نباشد,تازه  یا محفوظ شده , ا ما دباغی نشده 30 500
185 73251000 مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 255 459
186 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 920 316
187 54026200 نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 127 274
188 61099000 تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 94 235
189 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 57 232
190 85366100 سرپیچ  لامپ 82 205
191 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 144 172
192 06031100 گل های سرخ (Rosos) 15 120
193 27150090 سایرمخلوطهای  قیری  برا ساس آسفالت  طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت  قطرا ن معدنی 300 75
194 39051200 پلی استات وینیل بصورت  دیسپرسیون  مایع 22 55
195 85393110 فلورسنت روشنایی به قطر تیوپ 26 میلیمتر وبیشتر 10 28
328,539,542 118,725,839