شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله پنبه دانه جهت مصرف خوراک دام از کشور ترکیه

95.04.05  شماره 8573/730
جناب آقای مهندس مهرفرد
قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی
موضوع : اعلام شرایط قرنطینه ای
سلام علیکم
احتراما با عنایت به درخواست واصله برای واردات کنجاله پنبه دانه جهت مصرف خوراک دام از کشور ترکیه به استحضار می رساند با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده واردات محصول مذکور از کشور فوق در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و انجام آن به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور ترکیه و نیز بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی
رییس سازمان حفظ نباتات کشور
8573-730