عدم شمول متیل استات از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

57986/101
ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
موضوع: عدم شمول متیل استات از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 177830/194 مورخ 9/8/88 به پیوست تصویر نامه شماره 1789 مورخ 9/3/95 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص محموله متیل استات (با منشاء متانول و اسیتیک اسید) تولیدی شرکت حلال پویان ارسال و اعلام می دارد: انجام تشریفات صادرات کالای مذکور با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های جاری خارج از شمول دستورالعمل اصلاحی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و لیکن در زمان اظهار مقتضی است ضمن ارائه فرمولاسیون و آنالیز محموله اظهاری توسط صاحب کالا، نسبت به انجام تشریفات صدور و ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد اقدام و درصورت تعیین ماهیت و انطباق نمونه با کالای اظهاری اقدام لازم معمول نمایند.