شرایط قرنطینه ای واردات پودر هسته خرما از کشور مصر جهت مصارف صنعتی

95/04/08 – شماره 8744/730
با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده، محصول مذکور از کشور فوق در فهرست محصولات با ریسک کم قرار گرفته و برای واردات آن لازم است اصل گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ارائه و محموله مورد بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده قرار گیرد.
8744-730