تخفیف سود بازرگانی 69 قلم کالای وارداتی از بنادر استانهای جنوبی و آذربایجان شرقی برداشته شد + لیست اقلام

77060/ت52910ه مورخ 95/06/28 دانلود بخشنامه و لیست اقلام مشمول
هیات وزیران در جلسه 1395/6/21 به پیشنهاد شماره 60/247687 مورخ 1394/11/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- 69 قلم کالا به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793/44492 مورخ 1389/4/22 مستثنی می شود.
2- این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا می باشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور