صدور طلا ،نقره وپلاتین تولید معادن داخلی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت صنعت معدن و تجارت

104078/197
مدیران کل محترم گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) ، اصفهان ، مشهد ، یزد وتبریز
موضوع : اضافه شدن یک تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود ، صدور ومعاملات طلا ،نقره وپلاتین
باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 20950 /210/95 مورخ 6/4/95 دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود ، صدور ومعاملات طلا ،نقره وپلاتین ارسال واعلام می دارد:
براساس تصمیمات شورای پول واعتبار درجلسه مورخ 14/2/95 ،عبارت صدور طلا ،نقره وپلاتین تولید معادن داخلی ،پس از تأییدوزارت صنعت ،معدن وتجارت مبنی بر :
الف- عدم امکان فروش آن درایران به قیمت های رقابتی بین المللی
ب- استحصال آن ازمعادن کشور
بااخذ مجوز ازبانک مرکزی ج.ا.ا در هر مرحله بلامانع است . به ماده فوق الذکراضافه می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
رونوشت :
1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامور گمرکی جهت استحضار
2- جناب آقای خلج سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات ووادرات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی
98l