لیست گمرکات تخصصی ترخیص لوازم خانگی

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 124/8/94/75480 مورخ 94/4/24 و در اج

رای تبصره 2 ماده 5 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ صدور این بخشنامه صرفا گمرکات شهید رجایی بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، تهران، غرب تهران، سهلان، فرودگاه امام خمینی(ع)، شیراز، اصفهان، ارومیه و بندر امام خمینی به عنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ تعیین می گردند. لازم به ذکر است :
1- لوازم خانگی بزرگ شمامل : یخچال، فریزر، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر گازی، کولر اسپلیت،جاور برقی، مایکروویو، تلویزیون از هر نوع،
گاز رومیزی و مبله و هود آشپزخانه می باشد.
2- بدیهی است در صورت ورود کالاهای مذکور به سایر گمرکات می بایستی کالاهای مذکور به نزدیکترین گمرک مجاز به شرح فوق ترانزیت گردد.
3- در صورتیکه کالاهای مذکور قبل از ابلاغ این بخشنامه در آن گمرک موجود باشد از شمول این بخشنامه خارج می باشد.
4- واردات کالاهای مذکور از محل مبادلات مرزی از شمول این بخشنامه خارج است.
5- کالاهای مذکور از محل ارزش افزوده یا مازاد ارزش افزوده ( تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ) از شمول این بخشنامه خارج می باشد
6- کالاهای وارده توسط واحدهای تولیدی لوازم خانگی جهت انتقال به انبار اختصاصی ایشان و انجام تشریفات واردات در گمرک ناظر بر انبار اختصاصی مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد.
7- در هنگام ترخیص لوازم خانگی مورد اشاره، آن گمرک موظف به تنظیم و اخذ کلیه شماره سریالهای لوازم خانگی وارداتی و درج در سامانه جامع امور گمرکی بوده و شماره های قید شده می بایست به تایید سرویس ارزیابی آن گمرک رسیده باشد.
8- در صورت اظهار کالا تحت عنوان قطعات منفصله لوازم خانگی دقت کامل گردد به صورت کامل نبوده و در قالب قاعده 2 الف نباشد.

فرود عسگری

photo_2016-09-22_14-50-47

photo_2016-09-22_14-50-51

240/72/95/123088
1395/07/06
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 229.95/117784 مورخ 95/06/29 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعای لوازم خانگی، بدینوسیله گمرک منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیوری اضافه می گردد.
لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
فرود عسگری
123088