استاندارد اجباری شیرهای وارداتی، قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی)

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی برای نصب خانگی(شهریور95)
تاریخ 17/6/1395
شماره بخشنامه 37728/210/95
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

شماره 59961
تاریخ : 09/06/1395
جناب آقای خسروتاج ریاست محترم سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع : اجرای استاندارد اجباری شیرهای وارداتی، قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی) برای نصب خانگی از تاریخ 1/8/95
با سلام و احترام

بر اساس مفاد ماده 2 و 3 قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 5/3/1389 مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تدابیر ایمنی جهت قطع اتوماتیک جریان گاز در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با پیشنهاد این سازمان و اعلام موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 124475/60 مورخ 31/5/95 (تصویر پیوست)، شیرهای وارداتی جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی) برای نصب خانگی با شماره تعرفه گمرکی 84818090 (دارای استاندارد ملی ایران به شماره 9526) از تاریخ 1/8/95 مشمول استاندارد اجباری می باشند.

لذا کالای مذکور که پس از تاریخ 1/8/95 در گمرکات کشور اظهار می گردد. با نظارت این سازمان و در صورت انطباق با استاندارد مربوطه اجازه ورود به داخل کشور خواهد داشت. خواهشمند است دستور فرمایید

مراتب جهت اقدام، به مراجع ذیربط اعلام گردد.

لازم به یادآوری است ” فهرست به روز شده کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری ” بر روی سامانه این سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir ( قسمت صادرات و واردات ) قابل دستیابی می باشد.

جهانبخش شیرازی
معاون ارزیابی کیفیت

سازمان استاندارد ایران