اضافه شدن گمرک چابهار و قشم به لیست گمرکات تخصصی ترخیص لوازم خانگی

بسمه تعالی
123088/95/73/240
06/07/1395
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 117784‏/95‏/229 مورخ 29‏/06‏/95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرک منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه میگردد.
لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
فرود عسگری
معاون فنی و امور گمرکی