اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های اکسیر سازان اطلس ، پترو یزدان کویر، پترو پل جم ، ساینا شیمی بهشت، البرز پالایش اشتهارد، فرآیند شیمی زنگان، رامیان شیمی طبرستان ، پارس آتی رو غرب اروند ، کیمیا گستران سپهر ، فراز شیمی البرز، پترو تات ماهان

178306/313
ناظرین ‏‏/مدیران کل ‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های اکسیر سازان اطلس ، پترو یزدان کویر، پترو پل جم ، ساینا شیمی بهشت، البرز پالایش اشتهارد، فرآیند شیمی زنگان، رامیان شیمی طبرستان ، پارس آتی رو غرب اروند ، کیمیا گستران سپهر ، فراز شیمی البرز، پترو تات ماهان
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏/95‏‏/262 مورخ 1‏‏/8‏‏/ 95 موضوع اعلام فهرست 224 شرکت تولیدی ، به پیوست تصویر نامه شماره 4261‏‏/ص مورخ 13‏/09‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست شرکت هایی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول ضمیمه نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبرمربوطه با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.
رونوشت:
1‏- مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 1 مصوبات جلسه مورخ 2‏/9‏/95 جهت هرگونه اقدام لازم در سامانه فاکتور.رونوشت :
1‏- مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 1 مصوبات جلسه مورخ 2‏/9‏/95 جهت هرگونه اقدام لازم در سامانه فاکتور.