دور اظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی از تاریخ 95/11/15

193393/342
ناظرین محترم گمرکات استان ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام
با توجه به اینکه براساس مفاد بند 4صورتجلسه مشترک مورخ 10‏/10‏/95 این دفتر با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات از مورخ 15‏/11‏/95 دور اظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتوفروش الکترونیکی در سامانه فاکتورمی باشد، خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی به کلیه صادرکنندگان اعلام شود تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و سپس ثبت فاکتور در سامانه فاکتور به آدرس factor.irica.co اقدام نمایند.