ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت های توسعه نفت و گاز رضوی و تندروان بهرو.

192698/344
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت های توسعه نفت و گاز رضوی و تندروان بهرو.
باسلام و احترام،
پیروبخشنامه های شماره 71078‏/94‏-110 ‏-20‏/4‏/94 و 165771‏/94‏-1‏/9‏/94 موضوع اعلام ضوابط صدور شرکت ها، به ییوست تصویر نامه های شماره24253‏/95 – 10‏‏/06‏‏/95 و 21621‏/95‏-25‏/5‏/95 گمرک غرب تهران ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17‏‏/3‏‏/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.