صدور محصولات تولیدی پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع

195752/346
گمرکات اجرایی کل کشور
موضوع: صدور محصولات تولیدی پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 203063‏/93‏/468 مورخ 6‏/11‏/93 موضوع پذیرش تعهد از کلیه شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی مرجع معرفی شده به عنوان مرجع رسمی تأمین خوراک واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی جهت خروج محموله های صادراتی قبل از اخذ نتیجه نهایی آزمایشگاه و کارگروه فنی استاندارد اعلام میدارد: به موجب بند 4 ردیف 2 صورتجلسه مورخ 18‏/10‏/95 (جلسه مشترک گمرک ج.ا.ا با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز) مقررگردید با عنایت به اینکه پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع معرفی شده، خوراک (مواد اولیه) مورد نیاز خود را به نرخ بین المللی از وزارت نفت تحویل می گیرند، لذا صدور کلیه محصولات تولیدی ایشان (بنام آن واحدها) که دارای علامت استاندارد ملی میباشد یا فرآیند استاندارد سازی محصولات ایشان از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است لیکن نام کالاهای مذکور در پروانه بهره برداری آنها درج نگردیده است (تا زمان درج نام محصول تولیدی در پروانه بهره برداری واحد تولیدی) با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود .
بدیهی است مفاد این بخشنامه فقط در گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز کاربرد داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات صرفاً جهت آگاهی است