فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های: اکسیرسازان اطلس ‏- کیمیا رزین اراک ‏- صنعت پتروشیمی ری ‏- پترو سام البرز ‏- مرجان پیمان .

185550/353
اظرین ‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های: اکسیرسازان اطلس ‏- کیمیا رزین اراک ‏- صنعت پتروشیمی ری ‏- پترو سام البرز ‏- مرجان پیمان .
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏/95‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏/8‏‏‏/95 موضوع ابلاغ اسامی 224 شرکت تولیدی به پیوست تصویر نامه شماره 4740‏‏‏‏/95‏‏‏‏/ص مورخ 07‏‏‏‏/10‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست شرکت هایی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول ضمیمه نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبرمربوطه با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.