ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت روغن موتور آریان اطلس

کلیه گمرکات اجرایی
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت روغن موتور آریان اطلس
باسلام و احترام،
باعنایت به اعلام جرم شماره 8724‏/95‏/261 مورخ 02‏/12‏/95 گمرک ماهیرود در خصوص شرکت روغن موتور آریان اطلس اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه شماره 46570‏/91‏/73 مورخ 17‏‏/3‏‏/91، خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
ضمناً این بخشنامه صرفاً برای گمرکات تخصصی مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.