فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو زرین پالایش ایرانیان‏- البرز پالایش اشتهارد –صدرا نفت پارسیان –پتروپارت آرکا –علی اکبر مالکی –آکو کیمیا پترو پارت –صنایع شیمیایی رنگین زره سپاهان

228841/390
کلیه گمرکات اجرایی کشور
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو زرین پالایش ایرانیان‏- البرز پالایش اشتهارد –صدرا نفت پارسیان –پتروپارت آرکا –علی اکبر مالکی –آکو کیمیا پترو پارت –صنایع شیمیایی رنگین زره سپاهان .
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است ، به پیوست تصویر نامه شماره 5900‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏/ص – 02‏‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 صادر نمایند
محصولات : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ ، اکتان افزا