مجاز شدن صادرات گندم وآرد وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار بمیزان سهمیه

223404/382
ناظرین محترم کمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
موضوع :مجاز شدن صادرات گندم وآرد وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار بمیزان سهمیه
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ردیف 559 مورخ 21‏/12‏/92 موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت یا مجوزی بخش کشاورزی ، به پیوست تصویرنامه شماره 59580‏‏‏/2مورخ 14‏‏‏/10‏‏‏/95 مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران منضم به نامه شماره 119975 مورخ 30‏‏‏/9‏‏‏/95 معاون محترم اجرایی رییس جمهور درخصوص اجرای مصوبات جلسه مورخ 17‏‏‏/9‏‏‏/95 کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تعیین تکلیف گندم مازاد برنیاز کشوروهمچنین جوابیه استعلام شماره 4898‏/501‏/95 مورخ 20‏/11‏/95 قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی دراموربازرگانی بهمراه جوابیه استعلام شماره 67854‏‏/210‏‏/95 مورخ 12‏‏/11‏‏/95 دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد :
باعنایت به تصمیمات جلسه مورخ 24‏/11‏/95 برگزار شده در این دفتر ، مقرر گردید ؛
1. صادرات گندم خوراکی تولید داخل بمنظور صدور پس از ارائه گواهی رینگ صادراتی بورس توسط شرکت بورس کالای ایران در هرمورد بمیزان تناژ مندرج در گواهی رینگ صادراتی وصرفاً بنام شخص متقاضی بارعایت سایر مقررات بلامانع است .
2. صادرات آرد استحصالی از گندم (بعنوان مشتقات گندم ) مشمول دستورالعمل یادشده که تصریح شده است (ازطریق فروش گندم در رینگ داخلی بصورت نقدی –ریالی صورت گیرد ) پس از ارائه مجوز برای آرد استحصالی موصوف ازسوی شرکت بازرگانی دولتی ایران براساس نمونه امضای شخص مجاز (که به استناد نامه شماره 69202‏/2مورخ 26‏/11‏/95 مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران نمونه امضای جناب آقای قدرت حیدری مشاورمدیرعامل ومدیراجرایی پروژه صادرات گندم ،آرد ومشتقات مربوطه مطابق تصویرضمیمه معرفی شده است ) مطابق تناژ مندرج در مجوز مربوطه در هرمورد بارعایت سایرمقررات قابل پذیرش خواهد بود.
3. درصورت عرضه آرد استحصالی از گندم تولید داخل ازطریق شرکت بازرگانی دولتی ایران بعنوان عرضه کننده در رینگ صادراتی بورس کالای ایران ، گواهینامه صادراتی یاد شده پس از ارائه به گمرک اجرایی براساس تناژ مندرج درگواهی رینگ بارعایت سایرمقررات قابل پذیرش خواهد بود .
4. باعنایت به جدول اقلام مشمول عوارض صادراتی مندرج در بخشنامه ردیف 532 سال 92 ،گندم سیاه مذکور در ردیف 7 جدول یادشده وهمچنین سبوس وآخال غلات وگندم مذکور در ردیف 5 جدول مورد اشاره کماکان باپرداخت عوارض صادراتی یادشده قابل صدور خواهد بود .
5. درخصوص سایرمشتقات گندم (مذکور درمصوبه یادشده ) ازقبیل ؛ نشاسته –ماکارونی‏- گلوتن –بیسکویت و…باتوجه به اینکه براساس ضوابط جاری صادرات آنها مشمول ممنوعیت ، مجوز ویا عوارض نمی باشد لذا کماکان صادرات آنها با رعایت سایر مقررات بلامانع و نحوه کنترل آن بر عهده شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود.
6. بدیهی است که اعمال نظارت و کنترل میزان سهمیه مندرج درمصوبه ستاد تنظیم بازار (3میلیون تن گندم ومشتقات آن ) برای صادرات بلحاظ ارتباط وظایف توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت خواهد گرفت ، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم حوزه ریاست کل وروابط عمومی جهت آگاهی
3‏- جناب اقای دکتر مدرسی مدیرکل محترم استاندارد ها ومقررات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جهت آگاهی
4‏- جناب آقای حیدری مشاورمحترم مدیرعامل ومدیراجرایی پروژه صادرات گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت آگاهیرونوشت :