تمدید مهلت سه ماهه بخشنامه های ردیف 186 و 290 سال جاری در خصوص معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی

224014/383
ناظرین ‏‏/ مدیران کل‏‏/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل :
موضوع: تمدید مهلت سه ماهه بخشنامه های ردیف 186 و 290 سال جاری در خصوص معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی موضوع بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 158311‏/95‏/290 – 1‏/09‏/95 و 99159‏/95‏/186 – 30‏/5‏/95 موضوع معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی و با توجه به نامه شماره 2227‏/95‏/ص – 05‏/04‏/95 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز بدین وسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد بند 11 صورتجلسه مشترک ستاد مذکور مورخ 17‏‏/5‏‏/95 به منظور جلوگیری از وقفه در ارسال محموله های صادراتی فرآورده های نفتی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات مربوطه مقرر گردید در صورت عدم وجود سابقه تخلف و قاچاق، شرکتهای نامبرده مجاز باشند به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند . لازم بذکر است : شرکت های تولیدی صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروا نه بهره برداری و شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنا مه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانتنامه بانکی و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند. لازم به ذکر است سوابق شرکت های روغن موتور پیروزی سپاهان و مهتاب موتور گرگان در دست بررسی می باشد که در صورت تایید موضوع ، امکان استفاده این شرکت ها از تسهیلات موصوف نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.( لازم به توضیح است مهلت استفاده از تسهیلات یاد شده برای شرکت های پترو ایمن سپاهان تا مورخه 15‏/12‏/95 و نفت بهران تا مورخه 01‏/02‏/96 و فرآیند شیمی زنگان تا مورخه 10‏/02‏/96 می باشد. ضمناً شرکت پالایش راد شیمی تهران درج شده در ردیف 78 نامه صدرالاشاره ستاد به شرکت راد شیمی تهران تغییر نام یافته است. )
رونوشت:
‏- سرکار خانم باقری پور،مدیر کل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی به پیوست نامه های درج شده در متن نامه فوق جهت آگاهی و اقدام لازم.رونوشت :
‏- سرکار خانم باقری پور،مدیر کل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی به پیوست نامه های درج شده در متن نامه فوق جهت آگاهی و اقدام لازم.رونوشت :
‏- سرکار خانم باقری پور،مدیر کل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی به پیوست نامه های درج شده در متن نامه فوق جهت آگاهی و اقدام لازم.رونوشت :
‏- سرکار خانم باقری پور،مدیر کل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی به پیوست نامه های درج شده در متن نامه فوق جهت آگاهی و اقدام لازم.رونوشت :
‏- سرکار خانم باقری پور،مدیر کل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی به پیوست نامه های درج شده در متن نامه فوق جهت آگاهی و اقدام لازم.رونوشت :
‏- سرکار خانم باقری پور،مدیر کل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی به پیوست نامه های درج شده در متن نامه فوق جهت آگاهی و اقدام لازم.