موارد معافیت از پرداخت 10 درصد کرایه حمل ناوگان خارجی وزارت راه

محمولات و مسیرهای معاف از پرداخت عوارض تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ( مصوب 1373/4/12)
محمولات و مسیرهای زیر از تاریخ 1396/09/11 معاف از پرداخت عوارض میباشند، چنانچه تغییراتی در این خصوص صورت پذیرد از طریق همین سایت به اطلاع صاحبان کالا خواهد رسید (ضمناً معافیت زیر در مقاطعی در گذشته نیز معاف بوده اند).
1-  مواد شیمیایی بصورت فله (تا زمانی که امکان حمل توسط ناوگان ایران وجود ندارد).
2-  کالاهای ویژه مربوط به سازمان صنایع دفاع در مواردی که کالاها متعلق به سازمان مربوطه باشند.
3-  کالاهایی که مبدا اولیه آنها مبادی خلیج فارس می باشد و بوسیله لنج های ایرانی به مقصد بنادر ایران حمل میگردند.
4-  دارو و مواد اولیه تولید دارو در صورت تایید سازمان غذا و دارو (حمل هوایی)؛
5-  ملزومات پزشکی در صورت تایید سازمان غذا و دارو (حمل هوایی)؛
6-  تجهیزات پزشکی در صورت تایید سازمان غذا و دارو (حمل هوایی)؛
7-  حمل کره با کانتینر یخچالی؛
8-  حمل گوشت با کانتینر یخچالی از بنادر برزیل؛
9- حمل محمولات کانتینری از بنادر ساحل عاج، غنا و کامرون؛
10- حمل کالا توسط ناوگان ریلی؛
11- حمل محمولات دریایی از بنادر ایالات متحده آمریکا؛
12- محمولات هوایی از ایالات متحده آمریکا؛
13- محمولات هوایی از استرالیا؛
14- محمولات هوایی کانادا؛
15- محمولات هوایی دام زنده از فرانسه؛
16- محمولات هوایی از قزاقستان؛
17- محمولات هوایی از اندونزی؛
18- محمولات دریایی کانتینری از بنادر مکزیک؛
19- محمولات کانتینری از بنادر آمریکای لاتین، شیلی، برزیل و اروگوئه؛
20- محمولات دریایی از بنادر آمریکای شمالی و کانادا؛
21-  محمولات شیمیایی خطرناک- حمل زمینی ( ADR)
22- روغن خام خوراکی فله در حمل دریایی؛
23- حمل محمولات از کانال ولگا.
تذکر: محمولاتی که از مبداء اولیه، طی چند مسیر وارد کشور می شوند چنانچه در مسیرهای اولیه ناوگان ملی وجود نداشته باشد، فقط در مسیرهایی که
ناوگان ملی وجود دارد مشمول پرداخت عوارض می شود. (به عنوان مثال، حمل محموله در حمل دریایی از بنادر کانادا به امارات متحده عربی و سپس به بندر
شهید رجایی، فقط از امارات به بندر شهید رجایی مشمول پرداخت عوارض میباشد).
سازمان راهداری و حمل نقل جادهای