الزام ارائه نمایندگی برای ترخیص واحدهای داخلی و خارجی کولر اسپلیت

 شماره : 41803 / 60
تاریخ : 1397/02/11
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 97/102457 مورخ 1397/02/03 گمرک ایران در خصوص واحدهای داخلی وخارجی کولرهای دو تکه اسپلیت  ارسال و به آگاهی می رساند :
ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) با ردیف تعرفه شماره 84159010 منوط به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی از مرکز اصناف و بازرگانان ایران میباشد.

دفتر مقررات صادرات و واردات . سازمان توسعه تجارت ایران
 
شماره 97/102457
تاریخ 1397/02/03
جناب آقای علی آبادی
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
برای واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه اسپلیت که در سال گذشته ماخذ حقوق ورودی کمتری از دستگاه کامل داشتند و مفری برای عدم پرداخت حقوق دولت بودند، در سال جاری ماخذ برابر با دستگاه کامل وضع شد ( ردیف های 84151010 و 84159010 ) منتهی شرکت های واردکننده برای گریز از ارائه نمایندگی خدمات پس از فروش اقدام به اظهار دوباره هر یک از این واحدهای داخلی و خارجی به تنهایی می نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا احراز شرایط ورود کالای کامل ردیف تعرفه 84151010 برای واحدهای داخلی و خارجی به تنهایی ردیف 84159010 هم اعمال و نتیجه به این دفتر اعلام گردد.
خداکرم اسکندی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه
دانلود بخشنامه