بخشنامه 40-97 بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی گمرک

40/97/146942
1397/02/14
بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی
در راستای ارائه تسهیلات به خدمت گیرندگان گمرک و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز، دستور فرمایند موارد زیر جهت اجرا و رعایت کامل به کارشناسان متمرکز آن گمرک ابلاغ نمایند :
– کارشناسان مربوطه موظف هستند در ارتباط به اظهارنامه های ارجاعی در طرح کارشناسی متمرکز در چهارچوب ضوابط زمان سنجی ابلاغی اقدام نمایند.
ضروریست ترتیبی اتخاذ کردد تا کارتابل کارشناسان متمرکز در پایان وقت اداری هر روز تعیین تکلیف و چنانچه لازم باشد انجام بخشی از امور جاری در کارتابل، به روز بعد موکول گردد با اطلاع و موافقت مسئول مافوق صورت گیرد.
– در موارد نیاز کارشناسان متمرکز به مرخصی و یا ضرورت اعزام به ماموریت اداری، قبلا باید نسبت به معرفی و اختصاص جانشین در سیستم اقدام گردد تا از معطلی اظهارنامه های جاری در کارتابل کارشناسان جلوگیری شود.
– کارشناسان از خروج از صف مرکر اظهارنامه های در حال بررسی که منجر به معطلی اظهارنامه و تطویل در امر رسیدگی می گردند خودداری و ضمن بررسی دقیق اظهارنامه مطرح رسیدگی، در صورت لزوم کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله از طریق درج نظر به ذینفع اعلام نموده تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه جلوگیری شود.
به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است در ظهرنویسی اظهارنامه ها ( درج نظر) در سیستم جامع امور گمرکی، قالب ارزیابی و ظهرنویسی که قبلا از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و این مرکز ابلاغ گردیده است را دقیقا رعایت نمایند و از بکاربردن عبارت های غیر متعارف و خارج از شئونات اداری در قسمت نظرات اکیدا خودداری نمایند.
مسئولیت کارشناسان متمرکز صرفا درحیطه استنتاج از اسناد الکترونیکی پیوست اظهارنامه درج شده در سامانه می باشد، لذا در صورت نیاز به بررسی بیشتر اسنادی، علاوه بر اسناد الکترونیکی مندرج در اظهارنامه، کارشناسان متمرکز صرفا مراتب را از طرق درج در سامانه و یا معاون فنی یا جانشین آن گمرک پیگیری نمایند.
بررسی مجوزهای قانونی صادره توسط سازمان های مجوز دهنده ( غیر از کالاهای قرار گرفته در سطح 1 سیستم انتخاب مسیر) و یا حذف سازمان های نظر دهنده بر عهده کارشناسان متمرکز بوده و لذا ارجاع آن به درب خروج خودداری گردد.
در صورت بروز اختلاف و مواردی که کارشناسان متمرکز نسبت به ارائه گزارش اقدام می نمایند، گزارش مربوطه مستقیما به کارتابل معاون فنی و یا جانشین آن گمرک که کالا از آن ترخیص می گردد ( گمرک ارزیابی) ارسال و ضمن خودداری از برقرای ارتباط تلفنی یا حضوری با صاحبان کالا و یا نمایندگان قانونی آنها صرف بر اساس نظر نهایی مدیر یا معاون درج شده در سامانه توجه و بر آن اساس اقدام نمایند.
در صورت اعتراض اظهارکننده نسبت به نظر کارشناس متمرکز و یا فرآیند اجرای رسیدگی به اظهارنامه، صرف اظهارکننده می بایست از طریق ثبت اعتراض خود در epl اقدام نماد و کارشناس از پذیرش حضوری یا تلفنی اعتراضات خودداری نماید.
کارشناسان متمرکز مکلف به رعایت زمان سنجی مقرر در رسیدگی به اعتراضات اخذ شده از طریق سامانه بوده و ملزم می باشند بر اساس دستور صادره مدیر یا معاون گمرک مربوطه اقدام نمایند.
– با توجه به عدم اطلاع اظهارکننده از فرآیند تخصیص اظهارنامه به کارشناسان متمرکز، در صورت برقرای تماس از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی با کارشناس مجازی در ارتباط با فرآیند تشریفات گمرکی اظهارنامه، ضروریست کارشناس مراتب را به قید فوریت به اطلاع مسئولین مافوق (معاون فنی یا مدیرکل) برساند.
به منظور تسریع در بررسی و تعیین ارزش کالاهای اظهاری، رعایت موارد مندرج در بخشنامه های شماره 95/79888 مورخ 95/5/2 و شماره 390/94/216707 مورخ 94/12/13 دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مورد تاکید می باشد.
در صورتیکه کارشناسان مجازی علاوه بر انجام وظایف مربوط به کارشناسی، سایر امور مربوطه نیز به آنها محول شده باشد، اولویت در رسیدگی به اظهارنامه های ارجاع شده به کارتابل آنها خواهد بود.
کارشناسان مجازی از در اختیار قرار دادن نام کاربر و رمز عبور به سایر همکاران جدا خودداری نمایند،در غیر این صورت تبعات آن به عهده کارشناس خواهد بود.
بدیهی است در نهایت مسئولیت عواقب عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در بخشنامه مزبور از سوی کارشناسان مجازی به عهده ایشان خواهد بود.
علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
دانلود بخشنامه