راهنمای تسویه حواله بارگیری شرکت های حمل و نقل زمینی

برای ورود به سامانه ی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک (1) به نشانی epl.irica.ir مراجعه کرده و با استفاده از (2) نام کاربری و (3) رمز ورود وارد سامانه شوید.
*شایان ذکر است که باید با نام کاربری و رمز عبور کارمندی که از شرکت حمل و نقل وکالت کارمندی دارد می توانید وارد سامانه شوید.

از منوی ( 1) کاربری ( 2 ) گزینه تسویه حواله بارگیری را انتخاب کنید و همانند تصویر زیر ابتدا (3) شماره پته مورد نظر را وارد کرده و بروی بارگزاری کلیک کنید تا همانند(تصویر- 2) صفحه مربوطه تسویه حواله بارگیری باز شود و سپس فیلدهای خالی مربوطه را پر کنید و در انتها اول روی ذخیره اطلاعات کلیک کنید،باید پیام(تسویه حواله بارگیری با موفقیت ذخیره شد) مشاهده نمایید و دوم روی ارسال کلیک کنید،باید پیام (ارسال بارنامه به راهداری با موفقیت انجام شد) مشاهده نمایید.

*نکته بسیار مهم : توجه داشته باشید پس از پر کردن کلیه مشخصات و اطلاعات مربوطه حتماً اول روی ذخیره اطلاعات کلیک کنید و دوم روی ارسال کلیک کنید، در غیر اینصورت عملیات ناموفق خواهد بود.
از منوی ( 1) کاربری ( 2) گزینه حواله بارگیری های تسویه نشده را انتخاب کنید و همانند(تصویر- ٣) زیر ابتدا ( 3) شناسه ملی شرکت حمل و نقل را وارد کرده و سپس بروی جستجو کلیک کنید تا بتوانید لیست حواله بارگیری های تسویه نشده مشاهده کنید.