سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی و ناوگان خارجی

138117/ت56127هـ
تاریخ 97.10.18
تصویب نامه در خصوص سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گاز سوز) 
مصوب 1397,10,12
هیئت وزیران در جلسه 12 /10 /1397 به پیشنهاد مشترک شماره 02 /100 /132125 مورخ 28 /9 /1397 وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1 – سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گازسوز) به شرح جدول زیر تعیین می شود:

ردیف به مقصد سهمیه دولتی (نفت گاز)
1 ارمنستان، نخجوان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان، افغانستان 200 لیتر
2 پاکستان – اقلیم کردستان عراق و ترکیه 300 لیتر
3 سایر کشورها 500 لیتر

2 – در صورت تقاضای راننده برای دریافت نفت گاز بیشتر از سهمیه یاد شده و همچنین درخواست ناوگان خارجی خروجی، نرخ فروش، نود درصد (90 %) قیمت رسمی طرف مقابل است. قیمت رسمی طرف مقابل ماهانه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام می شود.
3 – وزارت راه و شهرسازی نسبت به فراهم نمودن مکان لازم جهت استقرار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در محوطه های پایانه های مرزی اقدام نماید.
4 – به ناوگان خارجی در هنگام ورود به کشور، متناسب با سوخت مصرفی مورد نیاز در مسیر مواصلاتی، طبق مقررات مطابق موافقتنامه دو جانبه و رفتار متقابل کارت سوخت تحویل داده می شود.
5 – برقراری خط (لینک) ارتباطی بین سامانه فروش مرزی با سامانه گمرک و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور جهت اعتبارسنجی اطلاعات مرتبط با ناوگان خارجی الزامی است، کلیه دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت به برقراری خط (لینک) ارتباطی اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور