مقررات و شرایط شماره گذاری انواع خودرو

شماره : 62924/ت54522هـ   تاریخ 96.05.24
اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (3) تصویب نامه شماره 92308/ت 40587ک مورخ 7 /6 /1387 و اصلاحیه آن [در خصوص شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت]
مصوب 1396,05,18
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 /5 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /11429 مورخ 22 /3 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- جدول و تبصره های جزء (د) بند (3) تصویب نامه شماره 92308 /ت40587ک مورخ 7 /6 /1387 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 126653 /ت49208هـ مورخ 14 /7 /1392 به شرح زیر اصلاح می شود:

نوع مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی شرایط شماره گذاری
تعداد اسقاط خودروی فرسوده پرداخت عوارض برای خودرو های بنزین سوز
سواری و وانت وارداتی کمتر از 5 لیتر 0 10 درصد ارزش گمرکی
5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر 2
6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر 4
7 لیتر و بین 7 تا 8 لیتر 6
8 لیترو بیشتر 8
سواری و تولید داخل 8 لیتر و بین 8 تا 5 /8 لیتر حذف (1) معاف
5 /8 لیتر و بیشتر حذف (1)

تبصره 1 – سواری در جدول فوق شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق با تعاریف ماده (1) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 20873 /ت29169هـ مورخ 8 /4 /1384 و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا 15 نفر) می شود.
تبصره 2 – ده درصد (10 %) ارزش گمرکی موضوع جدول فوق، توسط وارد کنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر کشور هزینه می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن پیش بینی ردیف و ساز و کار مربوط در لوایح بودجه سنواتی این وجوه را به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید بانکی عوارض مذکور را اخذ نماید.
تبصره 3- خودروهای نظامی و انتظامی خودروهای امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، خودروهای سازمان اورژانس کشور (حداکثر به تعداد یکصد دستگاه) و آمبولانس از شمول این بند مستثنی می باشند. (2)
تبصره 4- خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) این بند می گردند.
2- جدول موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 152948 /ت51634هـ مورخ 13 /12 /1393 به شرح جدول زیر اصلاح می شود:

نوع کاربری موتور سیکلت تاکسی ون نوع MI مینی بوس و ون نوع M2 اتوبوس شهری و بین شهری وانت (یک تن و پایین تر) وانت (بالاتر از یک تن) کامیونت (2 تا 6 تن) کامیون سبک (6 تا 10 تن) کامیون متوسط (10 تا 26 تن) کامیون سنگین (26 تن و بالاتر) کامیون کشنده
تعداد معادل 7 /1 2 3 5 14 2 3 3 5 12 14 16

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری


 
اصلاحیه ها :
 
(1) تصویب نامه شماره 88324/ت54613هـ تاریخ 96.07.19
اصلاح جدول بند (1) تصویب نامه شماره62924/ت54522هـ مورخ 1396/5/24[با موضوع اصلاح تصویبنامه شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت]
مصوب 1396,07,16
هیأت وزیران در جلسه 16 /7 /1396 به پیشنهاد شماره 125783 /60 مورخ 30 /5 /1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- در جدول بند (1) تصویب نامه شماره 62924 / ت 54522 هـ مورخ 24 /5 /1396، ردیف های مربوط به تعداد اسقاط خودروی فرسوده سواری تولید داخل حذف می شوند.
2- این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه یاد شده لازم الاجرا است.

(2) تصویب نامه شماره 18054/ت54974هـ تاریخ 97.02.22

اصلاح تبصره (3) بند (1) تصویب نامه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 1396/5/24 ‌‌[با موضوع «اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (3) تصویب نامه اصلاح شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»]
مصوب 1397,02,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 16 /2 /1397 به پیشنهاد شماره 27115 /21 /96 مورخ 22 /8 /1396 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (3) بند (1) تصویب نامه شماره 62924 /ت 54522هـ مورخ 24 /5 /1396 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 90465 /ت 54745هـ مورخ 24 /7 /1396، پس از عبارت «خودروهای نظامی و انتظامی» عبارت «، خودروهای امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، خودروهای سازمان اورژانس کشور (حداکثر به تعداد یکصد دستگاه) و آمبولانس» اضافه می شود.