معافیت حقوق ورودی ماشین آلات اکتشاف و استخراج و صنعتی مورد نیاز خط تولید معادن

341/97/137/6998
1397/11/08
ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام و احترام
با عنایت به وجود تفاسیر سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده های متعدد مورد اختلاف و مکاتبات عدیده در این خصوص، اعلام می دارد :
برابر ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 ” به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند. ”
ماده مذکور به صراحت مقرر نموده است که ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی که مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع می باشند، از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
فارغ از آن، موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/1، همانطور که از عنوان قانون مذکور مشخص است ، ماشین آلات راهسازی است و این دو قانون ذکر شده، دو موضوع مجزا از یکدیگر می باشند.
نظر به اینکه در مکاتبات صورت پذیرفته با دفاتر ستادی گمرک ایران از جمله مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و همچنین مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مغایرت مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 با تبصره 17 ماده واحد قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/2 مطرح می گردد، بدینوسیله به اطلاع می رساند مواد مذکور از آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، تا زمانی که توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/10/26 و اصلاحات بعدی و همچنین به موجب اصل 170 قانون مذکور و نیز بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 لغو و یا ابطال نشده و یا با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از حیث مغایر بودن با قانون مواجه نشده باشد، از حیث حقوقی، معتبر و لازم الرعایه بوده و بحث مغایرت آن با قانون مربوطه فاقد محمل قانونی است و موجه نمی باشد.
به علاوه، مطابق ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/2  نسبت به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو شامل سواری، وانت، اتوبوس، کامیون و …، انواع ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شده است، در حالی که در مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، حکم مقرر در خصوص ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنعتی و صنایع معدنی لازم الرعایه خواهد بود. بنابرین با عنایت به مقاد قوانین یاد شده به نظر می رسد که هریک از قوانی نامبرده مربوط به یک حوزه تخصصی بوده و صرفا نسبت به همان حوزه لازم الاجرا باشند.
یادآوری می نمیاد، برابر اصل کلی حقوق تنقیح قوانین و مقررات ” اصل بر اعتبار قوانین ” می باشد مگر آنکه مرجع وضع قانون و یا تصویب مقرره نسخ آن را اعلام دارد.
با عنایت به مراتب معنونه و اینکه استعلامات صورت پذیرفته از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاون محترم حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به اعلام نظرهای متقن و مستدلی به شرح فوق گردیده است ( از جمله نامه های شماره 91/65662 مورخ 97/4/5 و 91/215813 مورخ 97/10/5) خواهشمند است دستور فرمایند وفق موارد فوق الاشاره اقدام لازم معمول فرمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک می باشد
مهرداد جمال ارونقی
معاون فنی و امور گمرکی
دانلود بخشنامه

مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن – معافیت حقوق ورودی و واردات ماشین آلات مستعمل